<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif"> Torjus Berglid

Torjus Berglid

Designer

Torjus er design-intern i TRY Pearl. Etter åtte år som fotograf så han sitt snitt til å tre tilbake til skolebenken da pandemien satte inn, og er nå hos oss for å fullføre siste del av sine studier på Stockholm-skolen Hyper Island.

Han er engasjert og lærevillig, har en sterk estetisk sans, og ifølge moren hans er han snill og grei. Han er spesielt interessert i møtet mellom etikk og digitalt design, og hvordan vi som designere kan balansere ansvaret vi har ovenfor brukere, såvel som kunder.