<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif"> Thomas Strømme

Thomas Strømme

UI designer

Thomas er UI-designer I TRY Pearl. Han er en dedikert og detaljorientert designer med en bred kompetanse innen grafisk design, webdesign, motion graphics og digital markedsføring. I tillegg brenner Thomas for faglig utvikling og tar alltid en utfordring på strak arm. 

- God kommunikasjon og en god innsiktsfase er helt essensielt for å skape et godt design.

— Thomas Strømme