<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
thomasrefvik
Thomas Refvik
Forretningsutvikler og strategisk rådgiver

Thomas Refvik er forretningsutvikler og strategisk rådgiver i TRY Pearl og har en bred tverrfaglig bakgrunn innen teknologi, markedsføring og salg. Han har lang erfaring fra produktledelse i netthandel og har de siste 10 årene jobbet med å lede produkt- og tjenesteutvikling i en rekke startups.


Thomas har alltid vært drevet av å finne de gode mulighetene som oppstår der ulike felt krysser med ny og kommende teknologi.

E-Post
Telefon