<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
sara-løvf
Sara Løvf
Administrasjonsleder

Sara Løvf har vært en del av oppstarten av TRY Pearl, og har tidligere jobbet i TRY Råd som rådgiver. Hennes rolle i TRY Pearl er Administrasjonsleder & rådgiver.

Hun har spisskompetanse i den anerkjente plattformen HubSpot, som knytter markedsføring, salg, service, CRM og CMS sammen. På TRY-Huset har Sara jobbet som rådgiver, prosjektleder og operativ konsulent. Hun har skrevet og utarbeidet markedsstrategien til software selskapet Sikri, og har vært utleid til samme selskap som en ressurs i 6 måneder. Parallelt med dette har Sara jobbet på prosjekter for blant annet Delta, SMB Norge, Nor-Shipping, NSR, Norengros, Liquid Barcodes og Wolters Kluwer.

E-Post
Telefon