<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif"> Nam Mai

Nam Mai

Produkteier

Nam har en master i industriell økonomi og jobber til daglig som produkteier i TRY Pearl.
Han har bred kommersiell erfaring, og har jobbet flere år som ingeniør i oljeindustrien og som konsulent i Accenture. De siste årene har Nam grunnlagt og ledet flere selskaper, og har flere års erfaring som produkteier, økonomisjef og daglig leder. Hans store lidenskap ligger i skjæringspunktet mellom teknologi og forretning, og har ledet mange komplekse prosjekter.

Nam er rask, kreativ og svært opptatt av kvalitet i alle ledd av gjennomføringen. Hans lange ledererfaring har gjort at han er trygg og tydelig i sin kommunikasjon, og evner å jobbe med alle type mennesker.

“If you fail to plan, you plan to fail” - Benjamin Franklin