<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
kristoffer-sivertsen
Kristoffer J. Siversten
UX Engineer

Kristoffer har jobbet med web og brukeropplevelser i over 15 år. Han startet tidlig med å jobbe med e-commerce i fotobransjen, før han gikk over til Bengler for å lage løsninger for Origo, Arbeiderpartiet, Office for Metropolitan Architecture (OMA), Diller Scofidio + Renfro, og mange flere. Senere ble han med å starte opp Sanity, som er en ny måte å tenke innhold på som utfordrer dagens CMSer.

Kristoffer har i alle år satt brukeren først, og er villig til å gjøre en ekstra innsats for at brukeropplevelsen skal bli god. Han begynte som interaksjonsdesigner, men gikk mer mot utvikling da han innså at det var mer hensiktsmessig å prototype/kode opplevelsen, fremfor å skissere den på papir.

Kristoffer har jobbet på flere store prosjekter på TRY-huset, og har blant annet laget DNB sin streamingtjeneste for festivalsommer.

E-Post
Telefon