<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
Kikki_2021-03-09-092919
Kikki Høeg Bjerke
Rådgiver og prosjektleder

Kikki Høeg Bjerke er en engasjert rådgiver og prosjektleder i TRY Pearl og har erfaring fra flere deler av TRY-huset.

Kikki har bred erfaring med strategi innen merkevare, kommunikasjon og utvikling av digitale løsninger. Hun har solid erfaring fra prosjektstyring og rådgiving fra mindre og store teknologiske prosjekter, både fra offentlig og privat sektor. Hun brenner for gode løsninger, utviklet i tett dialog med kunder og trives med komplekse- og tverrfaglige prosjekter. 

Kikki har sertifiseringer innen PRINCE2, SCRUM og GDPR. Hun har studert kommunikasjon og er utdannet siviløkonom fra BI, med fordypning i endringsledelse.

E-Post
Telefon