<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
Kai
Kai Erik Schieren
Utvikler

Kai er utvikler i TRY pearl. Han har en bachelorgrad fra Høyskolen Kristiania, hvor han har studert frontend -og mobilutvikling. Faglig er han fascinert av hvordan man kan få ulike teknologier til å samspille med hverandre for å utvikle optimaliserte løsninger for forskjellige typer brukere.


Nysgjerrigheten hans er noe som driver han til å holde seg oppdatert på teknologiske trender, og han liker å eksperimentere med disse for å ta de i bruk i arbeidet han gjør. Ren kode står i sentrum for Kai, og han er opptatt av hvordan han gjennom smarte valg og samarbeid med UX/UI designere kan gjøre brukeropplevelsen sømløs.

E-Post
Telefon