<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
julia_kuhley
Julia Kuhley
UI-designer

Det å være designer betyr å gjøre livet til folk enklere og mer gøy, noe som er både et stort privilegium og et stort ansvar, mener Julia Kuhley. For å nå dette målet møter hun verden med åpne øyne og nysgjerrighet på jakt etter nye, unike og kreative løsninger på problemstillinger.

Hun er like dyktig til å tenke i store konsepter som i å rulle dem ut til de minste detaljene på alle slags flater, alltid med ambisjonen til å skape en estetisk, nyttig og god kundeopplevelse til slutt.


Julia har studert visuelt design i Berlin og jobbet i Oslo siden tidlig 2019 innenfor branding, digital design og klassisk grafisk design med kunder som blant annet NFF, Unicef, OBOS og Lillestrøm kommune.

E-Post
Telefon