<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif"> Fredrikke Linnea Eriksson

Fredrikke Linnea Eriksson

Juniorrådgiver

Fredrikke er juniorrådgiver i TRY Pearl og jobber hovedsakelig med Hubspot og Inbound-metodikken.

Hun har en bachelorgrad i Kreativ Markedskommunikasjon fra Høyskolen Kristiania, der hun spesialiserte seg innenfor digital markedsføring. På høyskolen jobbet hun også som studentassistent for digital markedsføringsfaget og bisto studentene med assistanse ved oppsett av nettsider og markedsføring. Fredrikke er glad i å sette ting i system og sømløse prosesser.