<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
elisabeth-elboth
Elisabeth Ancher Elboth
UX-designer

Elisabeth er en engasjert UX designer i TRY Pearl, med spesialkompetanse innen tjeneste- og interaksjonsdesign. Hun har bakgrunn som sjefsdesigner i flere norske tech-startups, der hun har hatt hovedansvar for å sikre gode og helhetlige brukeropplevelser gjennom tjenestene.


Hun er dyktig i alle deler av en iterativ designprosess - fra å skape forståelse og empati for kundens behov, til idégenerering og konseptualisering av design, til prototyping og brukertesting. Elisabeth mener nøkkelen til eksepsjonelle kundeopplevelser ligger i forståelsen for kundens reise, og hun bruker gjerne flere designmetoder for å kartlegge denne.

E-Post
Telefon