<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
DK_Charlene__2
Charlene Walkoff
Lead CRM

Charlene Walkoff har bred erfaring innen CRM, 1.1 kundedialog og kundereiser. Hun har over 14 års erfaring innen fagfeltet, både operasjonelt, konseptuelt og strategisk.

 

Walkoff har de siste 10 årene jobbet som strategisk rådgiver CRM – og som kundedialogspesialist i Bas Kommunikasjon. I fire av disse årene har hun vært utleid som konsulent, men som en integrert del av CRM og markedsavdelingen hos kunder som Get/Telia, Canal Digital og Douglas.

E-Post
Telefon