<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
29749772_10160342553010512_7208948668612394534_o
Asbjørn Lysne Voje
Senior UX-designer

Asbjørn er senior UX-designer i TRY Pearl og jobber med å utvikle idéer til konsepter og prototyper som kan valideres mot brukere. Han har bred erfaring med å lede UX-prosesser og designdrevet utvikling av digitale tjenester.

 

Før han startet i TRY Pearl ledet han et UX-byrå som hjalp nyopprettede tech-startups med brukerinnsikt, konsept og design. Senere har han jobbet med selskaper som UDI, Get, Redningsselskapet og Oslo Pensjonsforsikring.

E-Post
Telefon