<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
arinbjorn_kuld
Arinbjørn Kuld
UX-designer

Arinbjørn er UX-designer i TRY Pearl. Han har tidligere jobbet i reklame- og designbyråer i Stryn, Trondheim og Oslo.


Før han startet i TRY har han jobbet med fasilitering av designprosesser, design av digitale tjenester og med utvikling av merkevarer NTNU, HUNT, Trondheimsolistene og Sparebanken Sogn og Fjordane.

E-Post
Telefon