<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
KT3A1987
Anne-Marie Samuelsen
Utvikler

Anne-Marie Samuelsen er utvikler i TRY Pearl. Hun har en mastergrad i informatikk fra NTNU og har fordypet seg i frontendutvikling. Hun er opptatt av å bygge brukervennlige løsninger med intuitivt design som engasjerer og gjør livet lettere for brukere. Hun trives best når hun får være kreativ og skape verdifulle tjenester.


Tidligere har Anne-Marie erfaring fra Capgemini og Amedia der hun har utviklet ulike webapplikasjoner.

E-Post
Telefon