<img height="1" width="1" style="display:none;" alt="" src="https://px.ads.linkedin.com/collect/?pid=2194098&amp;fmt=gif">
Book et møte
Meny
oysteinborg
Øystein Borg
Utvikler

Øystein er utvikler i TRY Pearl. Han liker å være involvert i alle deler av utviklingen og mener det er viktig for et godt sluttprodukt.

Han har en mastergrad i datateknikk fra NTNU og har tidligere jobbet som utvikler i blant annet Schlumberger og Microsoft, der han har bygget alt fra større backend-løsninger til web og mobilapplikasjoner.

E-Post
Telefon